Dětský den a opékání selete

V sobotu 5. srpna se uskutečnila již tradiční společenská akce, kterou pořádá obecní úřad ve spolupráci s místním SDH. Stejně jako v minulých letech byl připraven bohatý program pro děti, které mohly dovádět v mýdlové pěně či plnit dovednostní úkoly na několika stanovištích. Jelikož počasí opravdu vyšlo, děti ocenily i házení vodními bombami z balónků. Pro dříve narozené bylo připraveno posezení, kde mohli konzumovat pečené sele a výbornou Kamenickou desítku. Jirka Nekovář připravil po setmění kulturní vložku pro nejmenší a poté pro starší, za což mu patří velký dík. Stejně tak je nutné poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci této akce.

Doufejme, že za rok opět vyjde počasí a všichni se ve zdraví zase setkáme.

Fotky z akce naleznete ve fotogalerii.