Záměr prodeje pozemku p.č. 656/4 v k.ú. Bohdalín

Záměr prodeje pozemku p.č. 656-4