Výsledky průzkumu přestavby místní školy na sociální bydlení