Veřejná vyhláška- oznámení veřejného projednání návrhu. Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území