Platby poplatků za odpady, psy a vodné, stočné

Žádáme občany, aby vyčkali doručení platebních údajů k poplatkům za odpady a psy na rok 2022 a částky za vodné a stočné 2021 do schránky a nechodili na obecní úřad. Po převodu peněz na obecní účet budou známky na popelnice vydávány během ledna v úředních hodinách OÚ.