V sobotu 14. května se uskutečnila okrsková soutěž v požárním útoku v Bořetíně, kde místní sbor slavil 100 let od svého založení. Na programu byla kromě hasičských závodů i traktoriáda, taneční zábava a další doplňkové soutěže o hodnotné ceny. Náš sbor reprezentovala družstva mužů a veteránů. Oba týmy obsadily shodně 5. místo ve své kategorii. Chtěl bych poděkovat všem členům, kteří zastupovali náš sbor. Obdiv jistě zaslouží mužstvo veteránů, které mělo věkový součet téměř 400 let. Dále bych rád poděkoval Z. Semorádovi za stylovou přepravu požární stříkačky PS-16 a fotodokumentaci z akce, kterou naleznete ve fotogalerii.