Pozvánka na 1. Shromáždění starostů DSO Nová Lípa, Návrh závěrečného účtu za rok 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Nová Lípa v roce 2021