Výměna topení v sále KD

Výměnu topení provádí firma Pavel Šiman s.r.o. za podpory z dotačního Programu obnovy Venkova Kraje Vysočina celkovým nákladem 530 tis. Kč.