Oznámení o zahájení celoplošné aktualizace BPEJ a pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky v k.ú. Bohdalín