Schválený závěrečný účet roku 2022 a přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků