Veřejná vyhláška projednání návrhu ,, Zprávy o uplatňování územního plánu Bohdalín“