Schválená obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství