Zveřejnění o oznámení koncepce ,,Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina“