Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků.

Nedostatečně ident.vlastníci