Pozemek a objekt MS Stará hájovna Bohdalín

V letošním roce myslivecké sdružení se sídlem v Bohdalíně koupilo od obce a směnilo pozemky s vlastníky pod bývalou drůbežárnou a jejím okolí. Poté odkoupilo budovu od firmy Zemo-Profit Mnich a.s., která na těchto pozemcích stojí. Budova bývalé drůbežárny a sušení lnu je poměrně v dost špatném stavu a členy MS čeká hodně práce a financí, aby z toho udělali, dle v současné době zpracovávaného projektu, pro potřeby tohoto spolku funkční budovu.

Fotky naleznete ve fotogalerii.

místopředseda MS Staněk Josef