Poutní místo Váňova studánka

U studánky v obecním Váňově lese buduje OÚ nové poutní místo mimo ochranné pásmo obecního vodovodu.

Fotky naleznete ve fotogalerii.