Záměr prodeje st . pozemku p . č .86

Záměr prodeje