Dětský den a opékání selete

V sobotu 13. srpna se uskutečnila již tradiční společenská akce, kterou pořádá obecní úřad ve spolupráci s místním SDH. Stejně jako v minulých letech byl připraven bohatý program pro děti, které mohly skákat na nafukovacím hradě, dovádět v mýdlové pěně či plnit dovednostní úkoly na 10 stanovištích. Pro dříve narozené bylo připraveno posezení, kde mohli konzumovat pečené sele a chmelový mok. Počasí během celé akce bylo nádherné. Jirka Nekovář připravil po setmění kulturní vložku pro nejmenší, za což mu patří velký dík. Stejně tak je nutné poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci této akce a zejména pak SDH Těmice za zapůjčení tvořiče pěny a ukázku jejich zásahového vozidla Tatra.

Doufejme, že za rok opět vyjde počasí a všichni se ve zdraví zase setkáme.

Fotky z akce naleznete ve fotogalerii.