Nejnovější příspěvky

Kontejner na velkoobjemový odpad

Dne 5. května bude před budovu Obecního úřadu přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Znovu a pořád opakujeme, že do kontejneru nepatří pneumatiky, nebezpečný odpad, biologický a komunální odpad. Pokud bude kontejner naplněn nenechávejte odpad ležet vedle. Odvezen bude 9. května.