Archiv článků za rok: 2015

Výlov Branského rybníka

Týden po výlovu Hůrkova rybníka se konal poslední výlov letošní rybářské sezóny. Jednalo se o výlov Branského rybníka, ve kterém byla převážně násada. Výlov probíhal za překrásného podzimního počasí. Po výlovu se členové místního SDH a jejich pomocníci přesunuli do…
Číst více

Výlov Hůrkova rybníka

V sobotu 17.10. se uskutečnil tradiční výlov Hůrkova rybníka. Počasí naštěstí místním hasičům, kteří hospodaří na obecních rybnících, přálo, i když předchozí dny vytrvale přšelo. To mělo za následek poměrně vydatný přítok, čímž se vlastní výlov přibližně o hodinu opozdil….
Číst více

Partyzánský pochod

Dne 29.8.2015 byl pořádán u příležitosti 70. výročí vysazení oddílu „Za Prahu“ na území Československa partyzánský pochod, který měl start a cíl v naší obci Bohdalín. Naší obec jsem zvolil proto, jelikož se nachází zhruba v centru působení partyzánských skupin,…
Číst více

Místní komunikace

Darovací smlouvou přešel majetek ostatní plocha – ostatní komunikace ve vlastnictví pana Semoráda a pana Šolce do vlastnictví obce od č.p. 60 až k lesu směrem na Bukovku. Po provedení odvodnění a úpravě kanalizační sítě, kterou dobře udělal Jiří Vyhnal, vyasfaltuje…
Číst více