Návrh závěrečného účtu-hospodaření obce Bohdalín za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohdalín za rok 2019