Kontejner na velkoobjemový odpad

Dne 5. května bude před budovu Obecního úřadu přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.

Znovu a pořád opakujeme, že do kontejneru nepatří pneumatiky, nebezpečný odpad, biologický

a komunální odpad. Pokud bude kontejner naplněn nenechávejte odpad ležet vedle. Odvezen bude

9. května.