KPÚ v k.ú. Bohdalín a části k.ú. Včelnička – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti související s řízením o pozemkových úpravách