Zastupitelstvo obce


Složení zastupitelstva

  • Josef Staněk – starosta
  • Zdeněk Semorád – místostarosta
  • Jiří Kotek
  • Jiří Vyhnal
  • Mgr. Ing. Renáta Matějů
  • Jana Jirsová
  • Michal Krejčí


Finanční výbor

  • Mgr. Ing. Renáta Matějů – předseda

Kontrolní výbor

  • Jiří Kotek – předseda