Přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven dne 15.9.2023 v pátek a odvezen bude v pondělí

18.9.2023. Do kontejneru odložte pouze odpad, který tam patří např. kusy nábytku, koberce, lina, jízdní

kola, matrace a podobně. Do kontejneru rozhodně nepatří odpad nebezpečný, pneumatiky , bio odpad,

polystyrén a podobně. Pokud bude kontejner plný neodkládejte odpad vedle.