Zprávy z OÚ

Místní komunikace

Darovací smlouvou přešel majetek ostatní plocha – ostatní komunikace ve vlastnictví pana Semoráda a pana Šolce do vlastnictví obce od č.p. 60 až k lesu směrem na Bukovku. Po provedení odvodnění a úpravě kanalizační sítě, kterou dobře udělal Jiří Vyhnal, vyasfaltuje…
Číst více