Kácení stromů hřiště

V období vegetačního klidu byly pokáceny proschlé a nemocné jasany u dětského hřiště a proti bytovce čp. 94.

Fotky z kácení naleznete ve fotogalerii.