Historie obce

První zmínka o obci Bohdalín pochází z roku 1379 (název Bohdalovo pole) v urbáři zboží Rožmberského, v němž je však poukazováno na ještě starší nedochované záznamy rodu Malovců z Lišova. Roku 1610 přešla do rukou zemana Václava Vencelíka z Vrchovišť, kterému pak bylo odejmuta za účast v povstání proti císaři Ferdinandu II. po bitvě na Bílé hoře roku 1620. Panství pak přešlo i s Bohdalínem do rukou cizinci Jindřichu Paradysovi z Eskaide roku 1623 za 100 956 kop míšenských. Po smrti Jinřicha Paradyse bylo panství rozděleno na Kamenické a Černovické. Bohdalín byl přidělen k Černovickému panství, které dědictvím přešlo na domácí rod Talmberků. V roce 1680 byl velký mor, zemřel každý 12tý až 15tý člověk…

Historické mapy

  • Müllerova mapa Čech z roku 1720
  • © Historický ústav AV ČR – http://www.hiu.cas.cz
  • I. vojenské mapování: Josefské (1764–1768)
  • II. vojenské mapování: Františkovo (1836–1852)
  • III. vojenské mapování: Františko-josefské (1877–1880)
  • © 1st (2nd ) Military Survey, Section No. 225,O_14_V,4254_3, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
  • © Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně – http://www.geolab.cz
  • © Ministerstvo životního prostředí ČR – http://www.env.cz