Sbor dobrovolných hasičů Bohdalín

Historie sboru od roku 1990

1990

Ve výboru sboru dobrovolných hasičů pracovali tito lidé: starosta – Mareš Oldřich st., velitel sboru – Šeba Ladislav, pokladník – Soukal Miroslav, jednatel – Komrska Zdeňek, strojník – Bunda František, velitel zásahového družstva – Urban Jiří, preventista – Cichra Karel, revizor účtů – Strašík Jaroslav

1991

Výbor sboru dobrovolných hasičů uspořádal pro své členy zájezd do Rakouska, následovalo posezení ve vinném sklepě v Tasovicích u Znojma. V tomto roce se konaly volby do výboru SDH starosta – Novák Karel, velitel sboru – Šeba Ladislav, pokladník – Soukal Miroslav, jednatel – Komrska Zdeňek, strojník – Bunda František, velitel zásahového družstva – Urban Jiří, preventista – Cichra Karel, revizor účtů – Strašík Jaroslav

1992

V tomto roce se soutěžní družstvo zúčastnilo asi tří soutěží. Nejlépe se povedla soutěž v Mnichu ke stému výročí založení místního sboru. V početné účasti se vybojovalo druhé místo za vítězným družstvem z Deštné.

1993

29. 11. Ve stavení čp. 8 pana Nekováře došlo k zahoření stropní části jedné z obytných místností. Tento požár zlikvidovali členové místního sboru bez pomoci. Vzniklá škoda 10000 Kč.

1994

V tomto roce začalo jednání o navrácení Hůrkového rybníka obecnímu úřadu, o který projevil zájem sbor dobrovolných hasičů.

1995

Začalo se hospodařit na rybníku Hůrkův nákupem 450 kaprů. Při podzimním výlovu se ryby prodávali místním občanům. Členové dostávali ryby za brigádnické hodiny. Při výroční schůzi na konci roku proběhly nové volby do výboru SDH. starosta – Novák Karel, velitel sboru – Šeba Ladislav, pokladník – Soukal Miroslav, jednatel – Komrska Zdeňek, strojník – Staněk Josef, velitel zásahového družstva – Urban Jiří, preventista – Cichra Karel, revizor účtů – Strašík Jaroslav.

1996

Ani tento rok se neporušila tradice v pořádání hasičského bálu, pouťové zábavy a Silvestra. Při výlovu Hůrkového rybníka se prodalo 188 kaprů a zpátky se vrátilo 900 ks kapra a 50 štik. Po výlovu bylo hezké posezení v místním pohostinství pro místní občany s muzikou.

1997

Tento rok byla pořádána našimi členy okrsková soutěž k 90. výročí založení sboru dobrovolných hasičů.

1998

Velitelem sboru byl zvolen Staněk Josef. Obecní úřad zakoupil skříňovou avii, kterou členové sboru nákladem 50000 svépomocí upravili, aby sloužila k hasičským účelům. Do sboru přišli noví mladí členové, kteří mají zájem reprezentovat místní SDH v hasičském sportu. Do funkce jednatele byl zvolen Kořínek Josef po úmrtí Zdeňka Komrsky. Obecnímu úřadu byly navráceny další dva rybníky (Bránský, Fejfar), které byly dány SDH do užívání.

1999

V tomto roce došlo při řádných volbách ke změně jednatele, za zesnulého Kořínka Josefa byl zvolen Mareš Oldřich ml. Družstvo mladších hasičů se zúčastnilo 4 soutěží. Při výlovech rybníků se hospodařilo s 28 metrických centů ryb. Na podzim tohoto roku jsme se přestěhovali do nové hasičské zbrojnice v bývalém kravíně ZD, který zakoupil obecní úřad a za pomoci našich členů nechal přestavět tento objekt na garáže, sklady a novou hasičskou zbrojnici.

2000

Byla provedena generální úprava staré hasičské stříkačky PS16 z roku 1942 a byla členy soutěžního družstva postavena sportovní stříkačka PS15. Soutěžní družstvo se zúčastnilo 12 soutěží. S koncem roku jsme se tradičně rozloučili Silvestrovskou zábavou. Bylo založeno soutěžní družstvo žen, zúčastnilo se jedné soutěže v Okrouhlé Radouni.

2001

Tento rok byl byly členům sboru zakoupeny nové vycházkové uniformy obecním úřadem v hodnotě 50000. Soutěžní družstvo se poprvé zúčastnilo Jihočeské hasičské ligy, kde se umístnilo na 7 místě z 15 družstev. Chov ryb na rybnících je hlavním zdrojem finančních prostředků SDH. V tomto roce bylo přijato 9 členek do místní organizace SDH.

2002

Došlo ke změně velitele sboru. Starosta obce jmenoval do této funkce Miloslava Semotána. Družstvo pravidelně začalo jezdit Jihočeskou ligu, kde skončilo na 6 místě a zároveň vyhrálo 1. soutěž v tomto seriálu v Hluboké nad Vltavou. Také družstvo žen se pravidelně účastnilo soutěží v požárním sportu. Při záplavách v srpnu byla snaha účasti členů při pomoci s odstraňování vzniklých škod v nejvíce postižených oblastech našeho kraje. Poskytl se finanční dar při dobrovolné sbírce.

2003

Obec zakoupila sportovní stříkačku PS19 pro místní sbor, který se v tomto roce umístnil v Jihočeské hasičské lize na 3 místě, ženy skončily celkově na čtvrtém místě. Družstvo mužů se zúčastnilo celkem 23 soutěží, včetně Memoriálu mjr.Urbana v Českém Krumlově, kde obsadilo 4 místo z 113 družstev.

2004

Tento rok odjelo družstvo mužů 22 soutěží a družstvo žen 12 soutěží. Nejlepšími výsledky byl vyhraný seriál Jihočeské hasičské ligy a vítězství z 108 družstev na Memoriálu mjr. Urbana. Družstvo žen skončilo opět na 4 místě v JČHL. Při valné hromadě proběhly volby do výboru SDH starosta – Novák Karel, velitel sboru – Semotán Miloslav, pokladník – Kotek Pavel, jednatel – Mareš Oldřich, strojníci – Vyhnal Jiří a Válek Milan, velitel zásahového družstva – Urban Jiří, preventista – Cichra Karel, revizor účtů – Strašík Jaroslav, zástupkyně družstva žen – Válková Lenka. Složení družstva žen: Válková Lenka, Skůpová Dana, Semotánová Jana, Komrsková Gábina, Staňková Věra, Šoulová Radka, Urbanová Jana ml., Urbanová Jana st., Chytrová Michaela, Chytrová Vanda, Šimanová Renata.

2005

Byla podepsána smlouva o pronájmu rybníků s obecním úřadem. Na rybníkách se hospodaří s celkovým množstvím 70 metrických centů ryb. Na Vánoce se poprvé prodávaly ryby v nově vybudovaných sádkách u rybníka Fejfar. Družstvo mužů soutěží ve složení: Jan Votápek, Pavel Kotek, Milan Válek, Jan Blecha, Michal Randl, Jiří Vyhnal, Milan Skůpa, Marcel Válek. Muži se poprvé zúčastnili celého seriálu Extraligy ČR Velkopopovický kozel v požárním útoku, kde se umístnilo na celkově vynikajícím 5. místě.

4. 9. proběhla velmi pěkná noční soutěž na náměstí v Telči s extra- ligovou účastí. Naši kluci časem 18,09 tuto soutěž vyhráli, když porazili zbývajících 61 družstev. Ceny předával hejtman Kraje Vysočina Miloš Vystrčil. Sezónu zakončili 4. místem v Českém Krumlově ze 106 soutěžících. Družstvo žen skončilo s aktivní činností na soutěžích.