Myslivecký spolek Stará hájovna Bohdalín

Myslivost je soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolková účast směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků. Současný myslivecký spolek „Stará hájovna“ Bohdalín vznikl 1. 1. 1963. Právo myslivosti vykonává myslivecký spolek v pronajaté společenstevní honitbě Honebního společenstva Bohdalín a Lesů České republiky o celkové výměře 1 240 ha v katastrálním území Bohdalín, Mirotín, Včelička, Těmice, Nová Ves, Kamenice nad Lipou. Sídlo spolku je Bohdalín 83.

Honitbu tvoří

 • zemědělské pozemky o výměře 817 ha
 • lesní pozemky o výměře 382 ha
 • vodní plochy o výměře 15 ha
 • ostatní plochy o výměře 26 ha

V honitbě jsou zastoupeny tyto druhy lovné zvěře: zvěř dančí, zvěř srnčí, zajíc, bažant a prase divoké.

Myslivecký spolek má 17 členů.

Výkonnými orgány spolku jsou:

Výbor spolku:

 • předseda: Oldřich Mareš
 • místopředseda: Milan Pecha
 • jednatel: Michal Hadrava
 • myslivecký hospodář: Ing. Ondřej Zhorný
 • finanční hospodář: Ing. Jaroslav Hronza

Revizní komise

 • předseda: Václav Müller
 • členové: MUDr. František Bárta, Michal Randl

Myslivecká stráž

 • Josef Staněk
 • Milan Pecha
 • Michal Hadrava

Doby lovu zvěře

Podle Vyhlášky č. 245 ač. 480 Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách lovu zvěře.

Zvěř srstnatá

 • 01.08.–15.01.: jelen, laň a kolouch jelena lesního
 • 16.08.–31.12.: jelen, laň a kolouch jelena siky Dybovského
 • 01.08.–15.01.: jelen, laň a kolouch jelena siky japonského
 • 16.08.–31.12.: daněk evropský, daněla, daňče
 • 01.09.–31.12.: jelen, laň a kolouch jelence běloocasého
 • 16.05.–30.09.: srnec obecný
 • 01.09.–31.12.: srna, srnče
 • 01.08.–31.12.: muflon, muflonka, muflonče
 • 01.08.–31.12.: kňour a bachyně prasete divokého*
 • 01.01.–31.12.: sele a lončák prasete divokého
 • 01.09.–31.12.: kozel, koza a kůzle kozy bezoárové
 • 01.10.–30.11.: kamzík horský, kamzice, kamzíče
 • 01.11.–31.12.: zajíc polní*
 • 01.01.–31.01.: zajíc polní (odchytem)
 • 01.09.–31.12.: zajíc polní (loveckými dravci)
 • 01.11.–31.12.: králík divoký*
 • 01.10.–30.11.: jezevec lesní*
 • 01.01.–31.12.: liška obecná
 • 01.11.–28.02.: kuna lesní a skalní*
 • 01.11.–28.02.: ondatra pižmová

Zvěř pernatá

 • 16.10.–31.12.: bažant obecný – kohout
 • 16.10.–31.01.: bažant obecný – kohout i slepice (v bažantnicích)
 • 01.01.–31.03.: bažant obecný (odchytem)
 • 01.02.–31.03.: bažant obecný – kohout i slepice (odchytem v bažantnicích)
 • 01.09.–31.12.: bažant obecný – (loveckými dravci)
 • 16.10.–15.03.: bažant královský – kohout
 • 16.10.–31.12.: bažant královský – slepice (v bažantnicích)
 • 15.03.–15.04.: krocan divoký – kohout
 • 01.10.–31.12.: krocan divoký a krůta
 • 16.08.–15.01.: husa polní, velká, běločelá*
 • 01.09.–30.11.: kachna divoká, polák velký, polák chocholačka*
 • 01.09.–30.11.: lyska černá*
 • 16.10.–31.12.: perlička obecná
 • 01.08.–31.10.: holub hřivnáč
 • 16.10.–15.02.: hrdlička zahradní
 • 01.07.–28.02.: straka obecná
 • 01.07.–28.02.: vrána obecná

Zvěř označená * má stanoveny výjimky v dobu lovu.