Archiv autora: Jan Votápek

Místní komunikace

Darovací smlouvou přešel majetek ostatní plocha – ostatní komunikace ve vlastnictví pana Semoráda a pana Šolce do vlastnictví obce od č.p. 60 až k lesu směrem na Bukovku. Po provedení odvodnění a úpravě kanalizační sítě, kterou dobře udělal Jiří Vyhnal, vyasfaltuje…
Číst více

Pouťový fotbal

Pouťová zábava byla letos moc hezká, jedinou chybou byla malá účast domácích občanů. U nás nová kapela Takton od Třeboně hrála podle těch, co přišli, moc hezky a je opravdu velká škoda, že posluchačů a tanečníků nebylo více, snad příště….
Číst více

Čarodějnice 2015 30.4.2015

Stalo se již tradicí posledních let, že místní mládež připravila opravdu pěknou velkou hranici i s čarodějnicí. Počasí vyšlo, občané se sešli, občerstvení bylo také dobře zajištěno a tak se pálení čarodějnic u nás v obci podařilo. Fotky z akce naleznete ve…
Číst více

Turnaj v nohejbale

V sobotu 1. srpna se konal v naší vesnici další ročník nohejbalového turnaje trojic. Startovalo 9 družstev a přihlíželo asi 50 diváků. Umístění: Metánov – Sebranka Bohdalín – Netáhla Rodinov – Kamarádi Velký dík patří sponzorům, díky jim dostala všechna…
Číst více