Svěcení kapličky u mlýna č.p. 24

Vážení spoluobčané a chalupáři rád bych Vás pozval na vysvěcení nově zbudované kapličky u mlýna č. p. 24 pod hrází rybníka Fejfar. Vysvěcení se koná 27.listopadu v sobotu od 14.00hod. Kapličku vzala povodeň v roce 1949 a sošku svatého Jána po celých 72 let u sebe opatrovala rodačka z naší obce paní Marta Doležalová rozená Cichrová, která by ráda osobně vrátila sošku na místo kde od poloviny 19. století tato kaplička stála. Na stavbě se podíleli místní občané a řemeslníci ze sousední obce, dále firma Karla Janouše z Těmic a firma PATROL z Jihlavy.

Při veřejné sbírce se vybralo 16 800,-Kč

Staněk Josef starosta obce