Veřejná vyhláška – oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území