Oznámení o vyložení návrhu změn mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek pro k.ú. Bohdalín